Steinaldermenneske

Vil du irritere Ingrid Fuglestvedt? Da skal du fremstillesteinalderfolk som i Donald-bladene.