Bonde vil ha kompromiss om sykkelsti

Grunneierne Marit og Hans Torgersen er villig til å gi fra seg grunn slik at Nordsjøruta på sykkel kan gå langs Jærhavet på Sele.