Fra p-vakt til Bryne-vert

Parkeringsvakten på Bryne bør bli byvert, foreslår eierne av næringseiendommer i jærbyen.