Byplansjefen trosser politikerne

Hølebuen har i årevis kjempet for småbåthavn. Byplansjef Jan A. Bekkeheien mener Fylkesmannens ønske må telle mest — og sier nei.