Bybane på skinner fra Fiskepiren

Innen 2017 bør 15 prosent av reiseturene mellom Stavanger og Sandnes være kollektive.