Høyskoleledelsen fikk viljen sin gjennom

Mot entydige råd fra de ansatte på høyskolen og Høyskolerådet,bestemte flertallet i styret i går at tre avdelinger skal ha enleder, ikke todelt ledelse som i dag.