10 år med nødtelefoner på turisthytter

I år er det 10 år siden Stavanger Turistforening fikk montert nødtelefoner i enkelte av hyttene i Ryfylkeheiane.