- Snakk med barna om krigen

Hva sier vi til barna om krigen mot Irak? Hva gjør skolene overforelevene? Og hvordan tåler ungene at voksne er uenige om krigeneller ikke vet hva de skal mene?