Foreldre fortviler over lærerkutt

Hva kan vi gjøre for å få informasjon og bli hørt? Foreldre føler seg maktesløse i kampen for en god skole.