Stoff er det nok av

Tidligere da vi foretok større beslag, ble det uro i miljøet og prisene gikk opp. Nå er det tilsynelatende nok stoff, sier seksjonsleder Olav Kristiansen i Stavanger-politiet.