Hetland videregående kan bli skole for 1000

Skolepolitikerne i fylket er skeptiske til en storskole med 1900 elever. I stedet kan Hetland videregående bli bygd ut til å romme 1000 elever.