Ytterligere to døde av legionærsyken

En 94 år gammel mann og en 84 år gammel kvinne, begge legionærsyke,er døde. Til sammen er det nå fire som har dødd av sykdommen.