Tast deg fram til rett skole

Hvert år velger hundrevis av ungdommer feil studieretning. Nå er defått et nytt verktøy som kan redusere feilvalgene.