Frontkvinnen

Spredt barnegråt i den andre enden av telefonlinjen avløses av enskål som blir knust. Sånn er det å avtale et intervju med AnneKalvig, lederen av Kvinnefronten i Stavanger.