Vil teste formen til norske og afrikanske barn

Har norske barn dårligere fysisk form enn barn i Tanzania? Detspørsmålet ønsker Rune Hageberg fra Hana å finne svaret på.