Egne boliger til sommeren

De 100 asylsøkerne på Ålgård mottakssenter som er opprettet i Kongeparken camping, kan få egne boliger til sommeren.