Trafikkdrepte i Rogaland i juli måned de 10 siste år

Veistandarden får ofte en uforholdsmessig stor del av skylden for ulykker.