- Trenger ikke dispensasjon

Nylig vedtok utvalg for byutvikling en selvpålagt dispensasjonsstopp for Lura næringsområde i ett år. Det betyr at utvalget ikke vil tillate nye butikker som ikke selger spesielt plasskrevende varer.