Fare for kutt i flyktningelønn

Flyktninger på tiltakslønn kan få redusert lønnen sin til et nivå under lønnstrinn 1, det vil si mindre enn 150.000 kroner i året.