Slik blir det nye busstilbudet

Alle bussruter på Nord-Jæren skal legges ut på anbud. Det forventes meget stor interesse fra hele landet.