Rusavhengige kan få eget hus

Sandnes kan få både et overnattingstilbud og et omsorgstilbud for rusavhengige. Det forutsetter både lokal og statlig velvilje.