På rett spor i Sirdal

Ravndal klinger ekstra godt sammen med sauebjøller.