Anker avgiftsdom

Det Norske Misjonsselskap anker dommen fra Stavanger tingrett som pålegger dem å betale arbeidsgiveravgift for misjonærer i utlandet.