Vil kjøpe Veslemøy-teppene

Time-rådmannen går inn for å bevilge 225.000 kroner for å kunne kjøpe inn Veslemøy-teppene.