Ny inspeksjon på Øksna Bruk

Øksna Bruk fikk i går nok en uanmeldt inspeksjon av anlegget. Denne gangen var det Fiskeridirektoratet som dukket opp.