Flyplassen på Lista solgt

Seks år etter nedleggelsen kan Forsvaret ta av fra Lista med litt penger i bagasjen.