Mindre husleigestøtte

Kommunen endrar reglane for støtte til leige av Kulturhuset. Bakgrunnen er at budsjettet for dette i år alt er oppbrukt. Dermed går kulturpolitikarane inn for nye og strengare reglar for støtte.