Skjellavfall må godkjennes

Fylkesmannens Miljøvernavdeling avviser at de har vært negative til å bruke skjellavfall som gjødsel. Men de krever statlig godkjenning først.