Sykkelskur og sykehus til staten

Sju barnehager, nærmere 300 boliger, et par uthus og et sykkelskur blir med på lasset når staten blir sykehuseier fra nyttår.