Dommere skal også mekle

Alle de ni byrettsdommerne i Stavanger skal om kort tid på kurs for å bli gode problemløsere. Kunnskapen skal de sette ut i praksis før årsskiftet, gjennom rettsmekling.