- Hå kan bli en trussel mot laksen i Håelva

Jæren jakt og fiskelag er svært bekymret over at Hå kommune vil samle nytt overvann fra Nærbø og slippe dette urenset ut i Håelva.