- Lag en fleksibel omsorg

— Den norske eldreomsorgen er langt bedre enn sitt rykte, men den må bygges ut mer fleksibelt, slår Ottar Vist fast. Han er leder av Ressurssenter for omstilling i kommunene.