Geitekillinger søker matmor

I Ørnestein gårds— barnehage er det ikke barna som er sta. Selv om ikke barnehagen har plass, ville geita Guri og bukken Malla absolutt ha killinger.