Jærhus rive utan løyve

Nok ein jærbu er anmeldt etter å ha fjerna eit jærhus utan riveløyve. Denne gongen gjeld det grunneigaren av det nye utbyggingsområdet på Engelsvoll.