Nytt bispe- dømmeråd velges til sommeren

Til sommeren skal det velges nytt bispedømmeråd. Valget skjer for fire år om gangen.