Flere skader på trampoline enn på skateboard

Både skateboard, rollerblades og sykler kommer etter trampoline påskadesstatistikken. Daglig skades rogalendinger på trampoline.