Leietakers marked

Mens studenter i Oslo og Bergen som vanlig sliter i et marked med få og dyre boliger, kan studentene her i distriktet i år nærmest velge og vrake mellom hybler og leiligheter til okei priser.