Nazi-dåp på Ullandhaug

Ved 22-tiden i går pågikk det en seremoniell dåp i nazimiljøet i Stavanger.