Oppsigelser og flytting til Stavanger

Inntil 180 ansatte i Pan Fish mister jobben som følge av omorganisering og salg av deler av oppdrettskonsernet. Hovedkontoret flyttes fra Ålesund til Stavanger.