Eirin Sund vil ha storkommune

Eirin K. Sund seier det nærmast har vore tabu for einkommunepolitikar å snakka om kommunesamanslåingar. Når ho nå gårut, er det fordi ho meiner det er viktig at me her i Rogaland sit iførarsetet når framtidskartet skal strekast opp.