Nå blir det bompenger

Nå er alle problemene løst med elektronisk bompenge-innkreving. Den nye teknologien tas i bruk på bomstasjonen på Sokn i Rennfast-systemet fra 19. mars.