100 år siden «Samfundet» sprakk

Per Gravdal hadde karisma. Sammen med tjenestejenta Kristina, drev han fram en ny og sterk kirke i Eigersund.