Færre ulykker hittil i år

Ulykkestallene for Rogaland Politidistrikt har gått ned fra i fjor til i år.