Kånefabrikken på Judaberg

Det var ikke få bondesønner på Finnøy som fant seg kåna på Rygjabø. I 46 år sørget husmorskolen for god tilgang på hustruemner.