Lindstrøm-saka var eit politisk justismord

For snart 40 år sidan gjekk det offisielle Norge nærmast amok mot ein enkelt mann, Harry Lindstrøm. Nå er det skrive bok om prosessen mot byråsjefen frå Stavanger.