Bevarer for fremtiden

Med mer eller mindre jevne mellomrom havner arkeologer i strid med bønder eller pengesterke utbyggere om bevaring av fornminner.