Kommunen tjente fett på tomtesalg

I flere år har familien Sigmundsen fra Lura kjempet forgjeves for å få tilbake deler av et område som kommunen eksproprierte i 1969. Nå har kommunen solgt tomtene for 2,8 millioner kroner.