Vil gi meir vatn i elvar

Elkem Saudefaldene og Sunnhordland kraftlag føreslårminstevass-føring i Lingvong i Suldal i fem månadar.