Får neppe bompenger

Det er mer tvilsomt enn noen gang om bompengeprosjektet påNord-Jæren kan finansiere ny vei mellom Skjæveland og Orstad.