Ikke bare blå røyk

De kom i svart med tversoversløyfer, de luktet og smakte og røyklahele 5. etasje på hotel Residence. Og midt iblant dem: En vaskektecubansk cigarruller.